Bestyrelsen

Formand
Henrik Svenningsen
E-mail formand@skivesoesportshavn.dk
Kontakt til pressen
Næstformand
Mads Dahlke
E-mail: naestformand@skivesoesportshavn.dk
Sekretær
Kasserer
Sebastian Westerhoff
E-mail: kasserer@skivesoesportshavn.dk
Plads-ansvarlig
Bestyrelsesmedlem
Peter Svane
E-mail: bestm1@skivesoesportshavn.dk
FH-ansvarlig
Bestyrelsesmedlem
Bjarne Sørensen
E-mail: bestm2@skivesoesportshavn.dk
1. suppleant (2 års)
Flemming Klug
E-mail: sup1@skivesoesportshavn.dk
FLID
2. suppleant (1 års)
Gert Daugaard
E-mail: sup2@skivesoesportshavn.dk