Priser

Her finder du generelle priser for Skive Søsports Havn.
Priserne er gældende fra den 1. april 2017 til den 31. marts 2018.

Faktura for pladsleje 2017 er udsendt til betaling senest onsdag d. 15. februar 2017.
Medlemmer, der ikke betaler lejen for bådeplads til tiden i overensstemmelse med det til enhver tid gældende takstregulativ for Skive Søsports Havn, slettes dog uden videre fra sæsonstart det pågældende år.

Tegnings gebyr: 500,00 DKK (ved indgåelse/ændring af lejemål)
Pladsleje: 1.550,00 DKK inkl. moms pr. meter i pladsbredde.
Pladsleje kun vinter: 1.000,00 DKK (For ikke SSH medlemmer – 15. november t.o.m. 31.marts)
Gæsteleje: 150,00 DKK pr. påbegyndt døgn inkl. forbrug af el og vand.
Gæsteleje FH-sejlere: 25,00 DKK pr. døgn for miljø/el/vand. (første 3 døgn)
Serviceafgift: 200,00 DKK. (medlemmer med fast bopæl i båd)
Leje af kran: Medlemmer af SSH: Gratis.
Ikke medlemmer: 300,00 DKK pr. løft.
Ikke medlemmer 10-turskort: 2.200 DKK.

Kranudstyr udleveres ved havnefogden.
Bad: 2,00 DKK pr. minut.
Vaskemaskine: 25,00 DKK pr. vask.
Tørretumbler: 25,00 DKK pr. tørring.
El: 3,00 DKK  pr. kwh. (Vinter, samt i f. m. fast bopæl)
FH-havne: Mærker 10 DKK pr. stk.
Adm. gebyr: 300,00 DKK.
Rykkegebyr: 100,00 DKK. jf. dansk lovgivning
Øvrige priser: Reguleres med et tillæg på 1,5 % før moms.

 

Vedtaget på generalforsamlingen den 15. marts 2016