Brugerundersøgelse – Tankanlæg

Hermed indbydelse til at deltage i brugerundersøgelse/afstemning om “indholdet” på det kommende tankanlæg.
DEADLINE for besvarelse er 20. februar 2020.
Detag i afsteminingen her:
https://da.surveymonkey.com/r/MB8YFZL
QR Kode: