Så er tanken ÅBEN…

Festlig åbning med lave brændstofpriser, idet vi forventer at sælge til ”indkøbspris” på omkring 8,60 kr. pr. liter Marine diesel og 8,90 kr. pr. liter GTL Fuel.

Pressemeddelelse​​ 

Nyt tankanlæg i Skive​​ Søsportshavn åbner start juli 2020

 

Foreningen ”Skive Søsports Havn” og Skive Kommune har indgået en driftsaftale om placering og etablering af et 10.000 liters tankanlæg på Skive Søsportshavns lejede arealer.

 

Det tidligere dieselanlæg (overflade model) blev fjernet for mange år siden, da det var godt nedslidt, og siden er det ofte blevet debatteret, hvordan vi bedst løste fremtidens behov for salg af brændstof på Skive Søsportshavn eller om der overhovedet var et behov.​​ 

 

Overordnet er havnen i den situation, at vi mangler plads såvel på land som i vandet og er underlagt en restriktiv lokalplan for området.

 

Skive Søsportshavn er ikke en havn man naturligt bare lige kommer forbi, da den ligger i bunden af Skive Fjord, så der skal være noget ”ekstra” for at trække gæstesejlere til havnen og her er et tankanlæg en af mulighederne, da de ellers skal spadsere knap 2 kilometer til nærmeste tankstation.​​ 

 

 

 

 

Havnen har gennem de sidste 3 år gennemgået en større renovering, herunder nye flydebroer, nyt el-​​ og betalingssystem, nyt udekøkken/grillplads, ny bølgebryder/opholds- og udsigtsområde, INFO-skærm,​​ nu et nyt tankanlæg​​ og pladser for autocampere er på skitseplanen senere i 2020.

 

Byggeprojektet

Efter flere års pres fra medlemmerne om en løsning på havnen, blev den indledende fact-finding iværksat april 2019, markedet undersøgt for muligheder, ansøgninger udsendt til fonde og dialog med kommunen.

 

Medio 2019 blev der fremsendt en ansøgning til Skive Kommune om en 6.000 liter overflade tankanlæg i en 20 fods container fra​​ FTC (Fuel Tech Component). Ved de indledende byggemøder viste det sig, at en sådan model ville have lange udsigter pga. bl.a. den restriktive planlov, miljøansøgninger, byggetilladelser mv.

 

Muligheden for en nedgravet model blev undersøgt og efterfølgende valgt med FTC som hovedentreprenør med ansvar for at levere et ”nøglefærdigt” brændstofanlæg til Skive Søsportshavn. Det eneste vi selv skulle stå for var ”ideoplæg, placeringsønsker” samt bortskaffelse af overskudsjord.

 

FTC blev valgt med baggrund i deres erfaring fra 30 marineanlæg, 45 Haahr anlæg og et par Shell Express anlæg

 

Finansiering

Den samlede pris for projektet er ca. 900.000 plus moms og foreningen ”Skive Søsports Havn” bærer som bygherre alle udgifterne i projektet.

 

Der er dog ansøgt og givet tilsagn om et pænt tilskud fra SPAR VEST FONDEN, som støtter små og store projekter med almennyttige formål – herunder til kultur, natur, sundhed, motion, foreninger og ikke-erhvervsmæssige sponsorater.

 

DCC Energi, som driver Shell netværket i Danmark blev valgt som brændstofleverandør og har i denne anledning efterfølgende ydet et ”etableringslån” til opstart på projektet, som dog løbende modregnes i vores køb af brændstof ved dem.

 

Første spadestik

Som alt andet i Danmark blev projektet forsinket af COVID-19 situationen, men trods dette har Skive Kommune og Nordvestjyllands Brandvæsen ydet en stor indsats for at få ansøgninger og tilladelser på plads hvorved den samlede sagsbehandlingstid har været kortere end normalt for sådanne projekter.

 

 

 

2. juni 2020 blev første spadestik taget på etableringen af det længe ventede tankanlæg og med stor spænding om hvilke udfordringer vi ville møde i undergrunden.