Generalforsamling 2021 UDSKYDES

Den indkaldte generalforsamling i Skive Søsports Havn d. 30 marts 2021 kl 1900 AFLYSES/UDSKYDES pga . forsamlingsforbud.

Der indkaldes til ny generalforsamling med almindelig varsel, jfr vedtægterne, når myndighederne lemper restriktionerne.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen