Priser

Her finder du generelle priser for Skive Søsports Havn.

Medlemmer, der ikke betaler lejen for bådplads til tiden i overensstemmelse med det til enhver tid gældende takstregulativ for Skive Søsports Havn, slettes dog uden videre fra sæsonstart det pågældende år.

Pladslejen for sæson 2020 skal betales senest 10. februar 2020.

Rettidig betalingsdato er den dato hvor beløbet skal være tilrådighed på Skive Søsports Havns konto, og ikke den dato hvor beløbet skal trækkes på egen konto.

Priserne er gældende fra den 1. april 2020 til den 31. marts 2021.

Kontrakter:
Kontrakttegningsgebyr:
Pladsleje (Ekskl. strøm/Nytegninger):
Pladsleje/pr. måned (Ekskl. strøm/Nytegninger):
Pladsleje – kun vinter (Ekskl. Strøm):
Serviceafgift:
kr. 500,- (ved indgåelse/ændring af lejemål).
kr. 1.350,- pr breddemeter
kr. 500,- + (kr. 225,- x breddemeter)
kr. 1.200 (16/11 til 31/3)
kr. 200,- (medlemmer med fast bopæl i båd).
Gæsteleje:
FH-sejlere (max 3-døgn):
Både op til 32 fod:
Både over 32 fod til 40 fod:
Både over 40 til 50 fod:
Både større end 50 fod:
Tilvalg af gæstestrøm (både uden for FH-ordningen):
Autocampere:
kr. 25,- pr. døgn inkl. miljø/el/vand. (fra kl. 12:00-12:00)
kr. 120,- pr. påbegyndt døgn (inkl. forbrug vand/ekskl. strøm).
kr. 140,- pr. påbegyndt døgn (inkl. forbrug vand/ekskl. strøm).
kr. 160,- pr. påbegyndt døgn (inkl. forbrug vand/ekskl. strøm).
kr. 250,- pr. påbegyndt døgn (inkl. forbrug vand/ekskl. strøm).
Kr.   30,- pr. døgn. (fra kl. 12:00-12:00)
Kr. 110,- pr. døgn (fra kl. 12:00-12:00 og inkl. strøm, vand, miljø)
Services:
Leje af kran pr løft:
Ikke medlemmer:
Gratis for SSH medlemmer
kr. 300,-  pr. løft. (op og ned er to (2) løft) eller 10-turs kort kr. 2200,-
Kranudstyr i kranskur (PINkode nødvendig) købes på www.tallyweb.dk/skive
Bad:
Vaskemaskine:
Tørretumbler:
El:
kr. 2,- pr. minut. (Sælges i ”pakker” af 2 min/4 kr.)
kr. 25,- pr. vask.
kr. 25,- pr. periode.
kr. 2,50 pr. kWh.    (Alle på forbrugsstrøm)
FH-havne:
Mærker:
Adm. gebyr:
kr.  10,- pr. stk.
kr.  400,-
I SSH er FH gebyr og pris for mærker indregnet i årslejen.
Festivals servicegebyr:
(dækker øgede forbrugsudgifter)
To stk. armbånd inklusiv i pladsleje (dog kun én gang pr. medlem ved flere både/pladser)
Børn under 12 år (fra hustand/båd) er gratis, kræver dog fremmøde til vagten/Havnefoged.
kr. 50,- pr. armbånd for alle øvrige (medlemmer/gæster/besøgende til havnen-festival.
Rykkergebyr: Kr. 100,-

Alle priser er opgivet inklusiv moms.

Vedtaget på generalforsamlingen den 15. marts 2019.