Priser

Her finder du generelle priser for Skive Søsports Havn.

Medlemmer, der ikke betaler lejen for bådplads til tiden i overensstemmelse med det til enhver tid gældende takstregulativ for Skive Søsports Havn, slettes dog uden videre fra sæsonstart det pågældende år.

Pladslejen for sæson 2019 skal betales senest 15. februar 2019.

Priserne er gældende fra den 1. april 2018 til den 31. marts 2019.

Kontrakter:
Kontrakttegningsgebyr:
Pladsleje (Inkl. strøm/Ingen nytegninger):
Pladsleje (Ekskl. strøm/Nytegninger):
Pladsleje/pr. måned (Ekskl. strøm/Nytegninger):
Pladsleje – kun vinter (Ekskl. Strøm):
Serviceafgift:
kr. 500,- (ved indgåelse/ændring af lejemål).
kr. 1.650,-
kr. 1.350,-
kr. 500 + 1/12 del af (kr. 1.350,- pr. meter)
kr. 1.200 (16/11 til 31/3)
kr. 200,- (medlemmer med fast bopæl i båd).
Gæsteleje:
FH-sejlere (max 3-døgn):
Både op til 32 fod:
Både over 32 fod til 40 fod:
Både over 40 til 50 fod:
Både større end 50 fod:
Tilvalg af gæstestrøm:
kr. 25,- pr. døgn inkl. miljø/el/vand. (fra kl. 12:00-12:00)
kr. 120,- pr. påbegyndt døgn (inkl. forbrug vand/ekskl. strøm).
kr. 140,- pr. påbegyndt døgn (inkl. forbrug vand/ekskl. strøm).
kr. 160,- pr. påbegyndt døgn (inkl. forbrug vand/ekskl. strøm).
kr. 250,- pr. påbegyndt døgn (inkl. forbrug vand/ekskl. strøm).
Kr.   35,- pr. døgn. (fra kl. 12:00-12:00)
Services:
Leje af kran pr løft:
Medlemmer af SSH:
Ikke medlemmer:
Gratis.
kr. 300,-  pr. løft. (op og ned er to (2) løft) eller 10-turs kort kr. 2200,-
Kranudstyr udleveres på havnekontoret
Bad:
Vaskemaskine:
Tørretumbler:
El:
kr. 2,- pr. minut. (Sælges i ”pakker” af 2 min/4 kr.)
kr. 25,- pr. vask.
kr. 25,- pr. periode.
kr. 2,50 pr. kWh.    (Alle på forbrugsstrøm)
FH-havne:
Mærker:
Adm. gebyr:
kr.  10,- pr. stk.
kr.  300,-
I SSH er FH gebyr og pris for mærker indregnet i årslejen.
Festivals servicegebyr:
(dækker øgede forbrugsudgifter)
To stk. armbånd inklusiv i pladsleje (dog kun én gang pr. medlem ved flere både/pladser)
Børn under 12 år (fra hustand/båd) er gratis, kræver dog fremmøde til vagten/Havnefoged.
kr. 50,- pr. armbånd for alle øvrige (medlemmer/gæster/besøgende til havnen-festival.
Rykkergebyr: Kr. 100,-

Alle priser er opgivet inklusiv moms.

Vedtaget på generalforsamlingen den 15. marts 2018.