Log ind

Dansk:

 1. Tally har ændret i koden, hvilket betyder man ikke længere kan logge ind via “offentlige komputere”.
 2. Du skal derfor tilgå websiden tallyweb.dk/Skivedin egen komputer eller smartphone.
 3. Tryk på enten “gæst” eller “frihavnsordning” og udfyld alle felter og dine evt. tilvalg af services (bad, vask mv.).
 4. Vi har behov for dit mobilnummer og email for at systemet kan sende dig din kode til toilet, døre og el. Vi anvender ikke oplysningerne til andet eller nogen former for reklame.

English:

 1. Tally has changed the code, which means you can no longer log in via “public computers”.
 2. You must therefore access the website tallyweb.dk/Skive on your own computer or smartphone.
 3. Click on either guest or “Frihavns member” and fill in all fields and your optional services (bath, wash, etc.).
 4. We need your mobile number and email for the system to send you your code for doors and electricity. We do not use the information for other or any advertising purposes

German:

 1. Tally hat den Code geändert, was bedeutet, dass Sie nicht mehr über “öffentliche Computer” anmelden können.
 2. Sie müssen deshalb auf Ihrem eigenen Computer oder Smartphone  die webseite tallyweb.dk/Skive Öffnen und registrieren Sie sich als Gastbenutzer.
 3. Klicken Sie bitte entweder das “Gast-” oder das “Frihavnsordning/Freihafen member” und füllen Sie alle Felder und Ihre optionale Dienstleistungen (Bad, Waschen usw.).
 4. Wir benötigen Ihre Handynummer und E-Mail-Adresse, damit das System Ihnen Ihren Code für Türen, toilette und Strom sendet. Wir verwenden die Informationen nicht für anderen zwecke.

Tilbage